Mutus Liber

Mutus Liber (Němá kniha, 1677) je alchymická kniha beze slov, popisující návod na zhotovení kamene mudrců. Představení Handa Gote Research & Development je inspirováno němým jazykem knihy popisující složitými obrazy jednotlivé fáze práce na „velikém díle“. Spíše než o kámen filosofů se však skupina Handa Gote zajímá o svět práce, činnosti, rukodělnosti. Prostřednictvím odkazů na tabule z Němé knihy a drobných činností a výroby se v představení pokoušejí o opětovné "zakouzlení práce"..”

Hermetické postupy barokní alchymie v sobě spojovaly duchovní praxi i skvělou znalost dobových řemeslných praktik a chemických i metalurgických postupů. Drobnou prací a hlubokou vírou se alchymisté pokoušeli propojovat odpozorované i tušené procesy přírodního makrokosmu a ohledat je a umístit v mikrokosmu: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole,“ říká základní článek alchymické víry (Smaragdová deska).

Kov podle tehdejší představy věčně zraje ze saturnského stádia olova až do podoby dokonalého, slunečního stádia – zlata. Alchymista, tedy adept Umění, se svou pokusnickou dennodenní prací pokoušel najít prostředek či katalyzátor, Kámen mudrců, jímž tuto transmutaci urychlit. Tím, co z praxe alchymistů přetrvalo, ovšem není výsledek jejich snah, nýbrž fascinace samotným procesem hledání a utváření. Tím procesem je právě drobná práce, práce jako médium pozvolného dění, práce jako fascinace nejbližším hmatatelným vesmírem, práce s malým vesmírem věčně dozrávajícím pod rukama.

Za deset let své existence se kolektiv Handa Gote Research & Development vždy odkazoval k různým prvkům kultury DIY – od kutilských postupů až po její důvěrně nemotornou estetiku. Další charakteristikou, zřetelnou zvlášť v představeních z posledních let (Rain Dance, Prales, Svěcení jara), je fascinace rituály, jejich utvářením i rozpadem. V představení Mutus Liber se obě linie spojují. Handa Gote tu nenápadně hájí drobnou práci, fyzickou skutečnost a fascinaci jimi v době, kdy virtuální reprezentace a komunikační návyky působí jako přirozená náhražka.

„Svoboda nemůže existovat mimo aktivitu a v rámci spektáklu je všechna aktivita popřena, neboť reálná aktivita byla bezvýhradně využita za účelem globálního vybudování tohoto výsledku. Současné „snižování pracovní doby“ a rozšiřování volného času není v žádném případě osvobozování v rámci práce ani osvobozováním světa utvářeného touto prací. Žádný aspekt aktivity ukradené v rámci práce nelze znovu nalézt v podrobení se jejímu výsledku.“ Guy Debord

Autorský tým: Švábová, Procházka, Smolík, Dörner, Hybler

Host: Michael Pospíšil

Produkce: jedefrau.org

Premiéra: 7. 3. 2015, Alfred ve dvoře

Poděkování/Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha, Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Baševi o. p. s. a jedefrau.org