Aktuálně

Výstava Ondřej Havránek (pokus o portrét)

V předchozích divadelních projektech, zabývajících se hledáním, sběrem dat a jejich reinterpretací (Ekran a Pan Roman) se členové skupiny Handa Gote převážně zaměřili na jim neznámé lidi. Nyní jsou to osoby jim blízké. Od sběru “neutrálních” dat se vydávají do osobních archivů, nebo pracují se záznamy, pořízenými během přípravy. V sezóně 2012 Handa Gote připravili představení Mraky, mapující rodinný příběh Veroniky Švábové. Výstava Ondřej Havránek je druhou částí volného cyklu My Country.

Zdánlivě obyčejný život neznámých lidí se může ukázat při bližším pohledu jako nevšední. Výstava Ondřej Havránek je pokračováním výzkumu skupiny Handa Gote v oblasti tzv. “malých dějin”. Vedle velké historie žijí svou každodennost lidé, ze kterých se nestaly celebrity, kteří nikdy nezasáhnou do povědomí společnosti. Jejich život není ale o nic méně důležitý, alespoň pro okruh přátel a rodiny.

Nový výstavní projekt má téma přátelství. Instalace je pokusem o portrét, vycházejícím hlavně ze vzpomínek a dojmů autorského týmu. Handa Gote sestavují drobné fragmenty ze života kamaráda Ondřeje Havránka z Nového Boru, zaznamenanými na fotografiích, zvukových a video záznamech, vystavených spolu s dalšími předměty, vztahujících se k portrétovanému, jeho zájmům a aktivitám. Výstava je první příležitostí k jejich interpretaci a k prezentaci shromážděných materiálů, jejichž sběr začal (zprvu nezáměrně, posléze systematicky) v roce 1991.

Většina dat nebo artefaktů byla nicméně během let nevratně poškozena, nebo dokonce ztracena. Jak z mediálního odpadu, který za našimi životy zůstává rekonstruovat obraz světa? Kde končí realita, nastupuje selektivní paměť a imaginace.

Ondřej Havránek se narodil 27.února 1973 v Novém Boru, kde také žije. Pracuje u Správy severočeských vodovodů a kanalizací, je ženatý, otec dvou dětí, chová včely a je frontmanem místní hudební skupiny Candát.

Výstava bude ukončena 15.3. akcí s podtitulem Freestyle 01/13, mikroperformance členů Handa Gote na téma My Country.


Projekt vzniká za podpody MHMP a MKČR.

 
 

Další aktuality: