BOCA LOCA LAB

Divadelní skupina, kterou v roce 2007 založil režisér a autor Jiří Adámek. Smyslem je realizace scénických forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy.

O Boca Loca Lab

Divadelní skupina, kterou v roce 2007 založil režisér a autor Jiří Adámek. Smyslem je realizace scénických forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy. K výrazným rysům vytvořených projektů patří hudebně komponovaná struktura, minimalistické herectví, zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizace slov, rytmizace textu, hra s poloabstraktními shluky slabik a hlásek) a využívání mikrofonů.

 

Bludiště seznamů

Mluvená opera, která se skládá z výčtů, seznamů, katalogů a rejstříků počínaje těmi nejznámějšími jako jsou abeceda či Mendělejevova tabulka chemických prvků. Seznamy můžou působit všedně, ale i závratně, když dojde na fantastická imaginární města podle Itala Calvina nebo obrazy, z nichž se skládá „nepochopitelný vesmír“ v magické povídce Jorge Louise Borgese. Hlavním inspiračním zdrojem byl pro tvůrce tohoto operního formátu ovšem Umberto Eco a jeho objemná kniha Bludiště seznamů.

 

Na útěku

Jiří Adámek, Ivana Kanhäuserová:

NA ÚTĚKU

Premiéra 25/11/2015 Experimentální prostor NoD

„Oblíkej se nenápadně, udržuj se v čistotě, hlídej si neutrální výraz v tváři a v divadle si sedej u uličky blízko východu!“

 

Řekni něco

Kavárna či bar. Tři ženy a tři muži spřádají neustále se proměňující pavučinu vztahů: muž a žena, muži spolu a ženy spolu, všichni proti jednomu, vůdce a tlupa, skupina haštěřivců, zamilovaná dvojice, …
Vše se ale děje v náznaku, jako kdyby šlo o kolektivní paměť, z níž se vynořují archetypální obrazy.

 

Čtyři tři dva jedna (Jemně inscenovaný koncert)

Herci vokalisté z divadelní skupiny Boca Loca Lab ve spolupráci s významnými českými skladateli .
Boca loca znamená italsky bláznivá ústa. Podstatou všeho, co zazní, je hra se slovy, zvuky a pazvuky. A také s rytmem, zpěvem a polozpěvem, mluvou a polomluvou. Důvěrné chvíle, kdy ústa blázní a ucho si užívá.

Autory skladeb jsou Martin Smolka, Michal Nejtek a Jiří Adámek.

 

Požár 1914

příběh Evropy před a po vypuknutí první světové války v podání BLL. POŽÁR si hraje s dobovými inspiracemi zcela současným divadelním jazykem.

 

Tiká tiká politika

Představení získalo Cenu za originální divadelní výraz na prestižním festivalu KONTAKT 2009 v polské Toruni a ocenění v sekci Low Budget - Now Budget na festivalu Music theatre NOW v Berlíně