HANDA GOTE

Handa Gote je umělecká skupina, střídající ve svém instrumentáři zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie.

O Handa Gote

Handa Gote research & development je projekt mezioborové umělecké laboratoře, která spojuje moderní a tradiční přístupy a rozličné umělecké formy vizí svobodomyslného umění. Skupina pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, vizuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění.

 

ELEUSIS

Post-internetová opera o nemožnosti velkého příběhu. / v češtině, angličtině a italštině 

Dnes jsou stěny Platónovy jeskyně plné projektorů, disco koulí, plazmových obrazovek a halogenových reflektorů, takže už ani nemůžeme vidět žádné stíny na zdi. 
Koert Van Mensvoort, A Society of Simulations

 

ERBEN:SNY

Usnul jsem opět. I byly stavěny cesty podivné, kteréž, jak jsem slyšel, vedly na Mníšek, a síla lidu rozličného druhu běžela cestou naproti. I vyjdu si také s H. a vidím na cestě té vždy asi tři kroky od sebe muže státi v kroji podivném a s dlouhými pruty v ruce, kteří jakási slova, jakoby heslo, jeden druhému velmi šer-

K. J. Erben

 

Mutus Liber

Mutus Liber (Němá kniha, 1677) je alchymická kniha beze slov, popisující návod na zhotovení kamene mudrců. Představení Handa Gote Research & Development je inspirováno němým jazykem knihy popisující složitými obrazy jednotlivé fáze práce na „velikém díle“. Spíše než o kámen filosofů se však skupina Handa Gote zajímá o svět práce, činnosti, rukodělnosti. Prostřednictvím odkazů na tabule z Němé knihy a drobných činností a výroby se v představení pokoušejí o opětovné "zakouzlení práce".

 

Svěcení jara

Slavný baletní impresário Sergej Ďagilev se ptal Stravinského, když mu poprvé přehrával na klavír Svěcení jara: „Jak dlouho to ještě takhle bude pokračovat?” Stravinský mu rozšafně odpověděl: „Až do konce, milý příteli.”

 

Mission

Theatre cut-up podle novely Williama S. Burroughse „Ghost of Chance".
performance/film/radioplay/cirque nouveau/cut-up

 

Prales

Hlubinně ekologické mystérium o střetu kultury s přírodou. Prales jako vzpomínka na divokost uložená v naší buněčné paměti. Prales jako stav mysli.

 

Mraky

Jak naši předkové ovlivnili naše životy?

Co nám řekli a co zamlčeli?

Co z jejich životních osudů se opakuje i v těch našich?

 

Urban camping

Nenásilná intervence ve zbytcích veřejného prostoru. Dvacetičtyřhodinové kempování.

 

Pan Roman

Pan Roman se narodil, vyrostl, dospěl a pak osaměl uvnitř bytu z panelů. Tak zhruba mezi lety 1955-1981. Toto období zaznamenával jeho otec způsobem „točím jenom to, co vidím před kamerou". A Roman? Ten se jen šklebil. Rybařina, motory, lázně