Urban camping

Nenásilná intervence ve zbytcích veřejného prostoru. Dvacetičtyřhodinové kempování.

Info:

Připravili a účastní se:

Handa Gote research & hosté

Tomáš Procházka

Robert Smolík

Jan Dörner

Jakub Hybler

Pasi Mäkelä

Martin Janíček

Miloš Šejn

Produkce:

jedefrau.org

Podpořily:

Ministerstvo kultury ČR a hlavní město Praha

Dvacetičtyřhodinové táboření ve vlastnoručně vyrobených ceremoniálních maskách a oděvech. Odpočinek, rozhovory a hry, blíže neurčené ceremonie, vztyčování přenosného chrámu pro blíže nespecifikovaná božstva, příprava jídla a krácení času hrou na vlastnoručně vyrobené hudební nástroje, zpěvem a tancem, výroba hrotů šípů a dalších praktických nástrojů z dostupného materiálu (lahvového skla, které v našich podmínkách nahrazuje těžko dostupný obsidián nebo pazourek), dvou až tříhodinový obřad vzývání peněz.

Účastníci campu žádným způsobem neatakují kolemjdoucí nebo přihlížející, jediným komunikačním prostředkem je radikální absence jakýchkoliv vnějších znaků příslušnosti k většinové společnosti.

Nomádští umělečtí bezdomovci se zajisté ničeho nemusí bát, i oni vědí, že normální je přizpůsobit se. Nepřizpůsobivost stojí proti řádu přírody, tak jako sama kultura.

Jakékoliv shromáždění lidí je legitimní i v případě, že nechce dosáhnout žádného konkrétního cíle.

Poprvé uvedeno na piazzettě Národního divadla v Praze v rámci Pražského quadrienále 2011.