Tonttu

One man physical performance.

Pasi Mäkelä tímto dokonalým převtělením do skřítka (fin. tonttu) navazuje ztracený kontakt s přírodním řádem světa.

Divokými pohyby odkrývá zapomenutou kolektivní paměť a sestupuje do "tělesného podvědomí". Tonttu číhá někde ve stínu na hranici společnosti a přírody, na periferii naší mysli a těla. Je naší možností, naším svědomím?

Autor, performer

Pasi Mäkelä

Live sound

Federsel (Tomáš Procházka)

Délka

cca 40 min

Za podpory

Sabotanic Garden a Circus Maximus, Finsko

Mnohovýznamová performance mísí tanec Butó s finským folklórem a Pasiho zkušeností se zambijskámi tanci Muganda nebo rituály tajné společností Njau.

Představení teď a tady vytváří novou tradici ze směsi folklórních prvků a mísí je s prvky Nového divadla. Každá performance je jiná, přestože improvizuje na předem určené téma.

Ve skřetí podstatě může Pasi Mäkelä naplno ukázat svůj široký choreografický rejstřík a extrémní fyzický přístup k divadlu.


Skřítci/skřeti, mystické bytosti skandinávského folklóru, mohou nabývat mnoha podob. Oživují lesy, stodoly, dokonce i sauny a zprotředkovávají spojení s mimolidským světem. Navzdory svému malému vzrůstu mají obrovskou fyzickou sílu. Pomáhají lidem, pokud je s nimi dobře zacházeno. Jestliže se k nim ale člověk zachová zle nebo je zanedbává, dokáží mu způsobit urpení a různé druhy nepříjemností.

(Wikipedia)

Finské slovo tonttu je mnohovýznamové – mimo jiné je synonymem pro idiota.