Wakushoppu HG

Wakushoppu je projekt série společných hraní osobností free impro scény, platforma pro setkávání tvůrců audiovizuálních projektů. Improvizace, work in progress, krátkodobá spojení, audio, video, performance.

Projektu je věnována zvláštní WEBOVÁ STRÁNKA, na které najdete i program Wakushoppu večerů. Ty probíhají v prostorách café V lese v Praze.

Projekt chce zmapovat a pokud možno i zviditelnit již existující scénu elektroakustické improvizace a audiovizuálních projektů. Neklade si za cíl uměle vytvářet nová uskupení, ale formou vytváření krátkodobých spojení a podmínek pro společná vystoupení chce přispět k potvrzení identity lokální scény. Je zajímavé, že dvacet dva let po změně poměrů je u nás tato scéna stále kdesi na okraji, zatímco například v sousedním Rakousku je nejen velmi živá a podporovaná, ale je také vnímána jako cosi co činí celou rakouskou hudební scénu specifickou a zajímavou v mezinárodním kontextu.

U nás se chodí na koncerty jejích reprezentantů, ale lokální hudebníci tvořící v podobném duchu a hledající vlastní "českou" cestu se nacházejí de fakto v undergroundu.

Naším cílem je především posílení komunity a posléze i její otevření směrem k českému publiku a v neposlední řadě pokus o její ukotvení na mezinárodní scéně.

Chceme umožnit umělcům vyzkoušet si svou práci před poučeným divákem formou work in progress a pokud možno se dočkat i nějaké formy zpětné vazby, která jim umožní jednotlivé projekty dále posunout.

Chceme vyprovokovat setkání jednotlivců i mikrokolektivů a zprostředkovat jim tak zážitek společného hraní, který mnohdy může iniciovat  budoucí zajímavé projekty anebo alespoň přispět k reflexi vlastní práce, která je nezbytná pro umělecký vývoj.

Projekt byl zahájen v průběhu roku 2011 jako NO BUDGET aktivita. Ve dvou prostorech proběhlo pět večerů, které byly zdokumentovány a byl zřízen speciální informační web. Wakushoppu nyní pokračuje v sezóně 2011/2012 a do budoucna se snad stane tradicí, která bude živá a smysluplná i v nadcházejících sezonách. Postupně se snad také přesuneme alespoň do kategorie LOW BUDGET, aby bylo možné účinkujícím platit alespoň cestu.

Projekt Wakushoppu je propojen s ostatními aktivitami skupiny Handa Gote a je součástí širšího projektu zaměřeného na aplikování některých  principů free improvizace také v oblasti alternativního divadla a performance art a také v obecnějším měřítku na zprostředkování  neobvyklých a plodných setkání v oblasti divadla.

Dramaturgy projektu jsou Tomáš Procházka a Petr Ferenc