GOMI projekt pro PQ 2011

GOMI je japonský výraz pro odpad.

Koncept GOMI je založen na recyklaci, opětovném užití & přepracování ("Recycle, Reuse & Reinvent"). Využitím recyklovaných materiálů v procesu tvorby, chceme vytvořit povědomí o otázkách životního prostředí pro veřejnost i samotné umělce. (www.gomiweb.org)

Freegani se definují jako „lidé, kteří žijí alternativním způsobem života, založeném na minimální spoluúčasti na systému konvenční ekonomie a na minimální spotřebě zdrojů". Jejich motivace přitom nespočívá v touze ušetřit a ani nejsou ke své volbě přinuceni vnějšími okolnostmi.Tím, že se rozhodli využívat vyřazené věci, jinými považované za bezcenné, vystupují proti imperativu, který nás nutí sahat po stále novém zboží. A odmítají systém, který poměřuje svou úspěšnost tunami odpadu, ve které se výrobky záhy mění.

Vojtěch Pelikán

Současný tržní systém, ve kterém nyní žijeme, podle Cousteaua poškozuje planetu především proto, že vše má pouze cenu, ale nemá hodnotu. A dlouhodobé termíny nemají pro dnešní trhy žádnou hodnotu právě proto, že do dnešních ekonomických rovnic výpočtu cen není zahrnutý osud budoucích generací. Celá naše sociální struktura je zaměřena jen na krátkodobé, okamžité zisky a zcela zanedbává dlouhodobé dopady učiněných rozhodnutí.

Radek Novák - Co je to ekotechné?

Kultura je u nás chápána jako úřad, jako distribuce kulturních statků a nikdo nemá ctižádost po nových kvalitách, což je absurdní. Potřebuje tříbit, nejde jen o to reprodukovat hodnoty, které jsou už uznané. Je třeba hledat to současné, co směřuje k jádru přítomnosti. Na to se nepřijde dumáním u stolu, to je záležitost experimentování.

Ivan Vyskočil - rozhovor pro LN 16. 5. 2009

HANDA GOTE research and development - Projekt pro PQ 2011

Umělecká skupina HANDA GOTE research and development se od svého založení zabývá aktivním využitím recyklace v umělecké tvorbě. Ve své tvorbě využívá moderních technologií v kombinaci s DO - IT - YOURSELF přístupem, propojováním starého s novým na bázi technologické i ideové.

V projektu pro PQ 2011 jsme se rozhodli zamyslet se hlouběji nad tímto tématem a připravit jakousi vizi technologického divadla budoucnosti. Na rozdíl od ostatních technooptimistických vizí se v tomto případě zaměřujeme na element, který s sebou přináší celosvětová finanční krize a to je maximální využití všech zdrojů a eliminování veškeré nadbytečné produkce.

V uplynulých měsících jsme byli svědky dvou sporů o veřejné peníze na kulturní aktivity, týkající se zejména nezávislého sektoru.

V prvním případě šlo o grantovou podporu pražského radnice, kdy se spor vyhrotil, zjednodušeně řečeno, nad rozhodnutím zda a v jaké míře podporovat komerční subjekty. Celá tato událost přinesla nové otázky o roli umění v současné společnosti. Názor, který by donedávna vzbudil jen opovržení - totiž že kultura je jen další druh zboží či služby a jako taková by nemusela požívat privilegia, která jsou založena spíše na subjektivním hodnocení - už zdá se obstojí prostě jako jeden z pohledů na věc.

V druhém případě o výrazné škrty v rozpočtu Ministerstva kultury.

Mnoho skupin či jednotlivců začalo znovu přemýšlet o tom co dělat, když se LOW BUDGET náhle změní v NO BUDGET.

INSPIRACE

Inspirací pro celý koncept nám byly na jedné straně spontánní občanská hnutí (DO IT YOURSELF, squatting, freegan, steam punk, gomi), která reflektují celospolečenskou situaci a jsou samy jakousi laboratoří extrémních přístupů k tématům typu recyklace, trvale udržitelný život, dobrovolná skromnost, otevřená společnost a jiné občanské aktivity podobného druhu.

Na straně druhé práce s omezením jako svého druhu umělecká disciplína. Radikální omezení prostředků nebo formy leckdy přinese osvěžení, pokud ne přímo zásadní revitalizaci daného zdroje. Zde je nám inspirací například hnutí DOGMA 95, či film Pět překážek Larse von Triera.

Inspirativním zdrojem jsou také podobná směřování v moderní elektronické hudbě, kdy se po takřka povinném užití počítače znovu navázalo na začátky využívání elektroniky v hudbě a stále častěji se setkáváme s kreativním uchopením diktafonu, walkmanu, magnetofonu a dalších podobných přístrojů, často originálními postupy přetvářených ve svébytné hudební nástroje. Gramofon už je součástí výbavy alternativního hudebníka delší dobu.

Náš přístup k tématu není rigidní, nemá nic společného s komunitami neohippies nebo radikalismem společenství typu Amish, známých pro odmítání celé industriální společnosti. Jde nám o změnu úhlu pohledu, o inspiraci omezením a úctu k minulosti. Zjištění, že stále něco zajímavého zůstává, i když se eliminují dobové propriety a zavedené způsoby práce. Tématem, které především chceme sledovat je omezení nákupu jednoúčelových věcí. Rozhodli jsme se tedy během celého projektu a jeho přípravy nic nekupovat. Výjimku by měly tvořit počítače OLPC (viz níže).

Samozřejmě, že bude realizace krajně složitá, nakonec se možná přístup ukáže jako nemožné, ale alespoň rozpočet bude obsahovat jen položky honorářů. Pokud někdo bude potřebovat například vruty, koupí je za své peníze. Samozřejmě ale udělá nejlépe, pokud je vytáhne z nějakých starých prken.

GOMI performance project

V GOMI performance projektu se budeme zabývat modelovou situací divadelní produkce s minimální ekologickou stopou. Nechceme naplnit obvyklý scénář velkých expozic, kdy všechna instalace, nebo alespoň jejich podstatné části, skončí po výstavě ve velkokapacitních kontejnerech jako jednoúčelová věc. Skončením expozice pozbyla jakoukoli hodnotu. Domníváme se, že zejména subjekty či skupiny, které vznikaly či stále působí na okraji, mohou být významnou inspirací pro většinovou divadelní produkci. Proto chceme přizvat několik dalších skupin ke společné prezentaci.

Spojující prvek vidíme v jistém podobném vztahu k prostoru - tedy vlastně ve scénografii - který je zde definován interakcí performerů a technologií, a to v rozličných podobách a vrstvách.

Scénografie v našem pojetí není primárně vizuální disciplínou, vzniká teprve až interakcí performera a prostoru, která v daném kontextu bude vždy metaforou vztahu společnosti a environmentu, tedy tématem bolestně aktuálním.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI PREZENTACE:

1/ audiovizuální performance o maximální délce 30 minut

2/ doplňující workshopy tvůrců

3/ virtuální prezentace

4/ interaktivní prvky pro návštěvníky

5/ odborné tematické přednášky

6/ dětský kout a jednoduchá kuchyň

SKUPINY A JEDNOTLIVCI, KTERÉ CHCEME OSLOVIT:

1/ Envoi

2/ Věra Ondrašíková

3/ Jiří Adámek

4/ Martin Ježek a Petr Ferenc

5/ Jakub Kopecký

6/ Handa Gote

ZÁKLADNÍ ČÁSTI PREZENTACE:

1/ PERFORMANCE

Prezentace jednotlivých přizvaných skupin a jednotlivců, kteří pracují především s technologiemi, pro GOMI performance projekt budou však pracovat v limitech.

Limity pro živou část prezentace:

- práce na téma "technologie budoucnosti"

- k dopravě lidí a materiálu je možné použít pouze veřejnou dopravu nebo vlastní sílu,

nikoli automobil

- k prezentaci bude použito jen vybavení, které už bylo použito k jiným účelům,

případně vybavení či objekty vypůjčené či nalezené

- užití elektrické energie je omezeno (především příkonem solárních panelů)

- v živé prezentaci se nepoužije počítač, ani jiný přístroj obsahující software

Součástí série živých prezentací bude také práce HANDA GOTE research and development. Počítáme s uvedením přepracovaného představení NOISE, které bylo v roce 2005 naší první společnou prací a do jisté míry předznamenalo celkovou estetiku i směřování skupiny. Jako druhou práci bychom rádi představili zvukovou instalaci, která se snaží bez použití elektrického proudu interpretovat zvukový svět soudobé elektronické hudby. Zvuky běžně vyluzované samplery či různými softwarovými nástroji chceme vyrobit mechanicky a pomocí komplikovaného systému, poháněném jen lidskou silou živě přehrát hudební set doprovázený projekcí z camery obscury, tedy také mechanicky.

Chceme se tímto způsobem přiblížit k jádru věci, tedy k specifickému druhu vizuality dnes napevno svázanému s určitým druhem hudby. Zajímavé u dekonstrukce současné elektroniky bude, zda jako určující se zachová rytmus, harmonie či barva zvuku.

2/ WORKSHOPY

Doplňkovými programy budou workshopy jednotlivých tvůrců připravené pro celé spektrum návštěvníků, od dětí po babičky a dědečky, zaměřené zřejmě na analogové technologie, které jsou těsně před vyhynutím. Např. fotografování camerou obscurou, vyvolávání negativů, primitivní formy záznamu zvuku apod.

4/ VIRTUÁLNÍ PREZENTACE

Informace o skupinách a jednotlivcích a jejich práci bude k vidění pouze na počítačích typu OLPC XO. Informační tablo se stručnými informacemi o všech zúčastněných subjektech spolu s fotografiemi pořízenými klasickou metodou (negativ, fotopapír). Předpokládáme způsob ruční výroby tabla (kresba, malba, sítotisk, grafické techniky...). Podobným způsobem budeme prezentovat dokumentaci o vzniku, přípravách a průběhu celého projektu. Pro tyto účely bychom chtěli zřídit malou fotokomoru a aktuální fotografie vyvolávat přímo na místě klasickou technikou.

Limity pro elektronickou část prezentace:

- omezení je dáno pouze výkonem, kapacitou a architekturou počítače OLPC

použitého k prezentaci.

Laptop OLPC XO ( One laptop per child ), takzvaný stodolarový laptop, s alternativním pohonem na kliku. Koupě počítače vyvinutého pro děti v rozvojových zemích je možná jen způsobem, při kterém se ze dvou zakoupených kusů jeden věnuje dětem na konkrétním místě na zemi prostřednictvím projektu OLPC.

Počítač je sestaven tak, aby mohl po nabití pomocí kliky fungovat i v místech bez elektrického proudu.

5/ INTERAKTIVNÍ PRVKY

Pro návštěvníky chceme připravit interaktivní zážitky při prohlídce, vzhledem k nepřetržité účasti umělců bude možné společně zkoušet fungování vystavených objektů, odpovídat na dotazy atp.

6/ PŘEDNÁŠKY

Další částí prezentace bude série přednášek. Výběr témat a hostů je definován celkovým konceptem, jde tedy hlavně o témata: člověk a prostor, veřejný prostor, virtuální světy, krajina atd.

7/ DĚTSKÝ KOUT A JEDNODUCHÁ KUCHYŇ

V projektu myslíme také na odpočinek návštěvníků, v jednoduché kuchyni si sami /také děti/ budou moci připravit občerstvení, upéct placku, případně konzumovat vlastní potraviny. Bleší trh, výměna použitých hraček mezi dětmi, dílny, hry.

Poměrně náročná forma celé prezentace vyžaduje neustálou přítomnost tvůrců. Pokud chceme, aby návštěvník náš koncept prostoru prožil, nikoliv jen zkonzumoval, je střídavá přítomnost jednotlivých umělců nutná po celou otevírací dobu expozice PQ 2011.

SKUPINY A JEDNOTLIVCI, KTERÉ CHCEME OSLOVIT:

1/ ENVOI

Envoi vznikl roku 1996 v Praze. Věnuje se především divadlu a hudbě, různým mezioborovým činnostem (výstavy, instalace, přednášky, dílny), ale i zhotovování autorských knih (poezie, grafika). Před diváky a médii zůstávají jednotliví členové v anonymitě, vystupují pouze jako Envoi. Kladou tak důraz na dílo samotné, nikoli na důležitost jednotlivců a kult osobnosti, který je dnes většinou upřednostňován. Umělec je zde kvůli dílu, nikoli dílo kvůli umělci. Pro svůj intenzivní výzkum principů dramatických situací si Envoi zpočátku vybírali záměrně nedivadelní místa, na kterých určitou dobu pobývali a prováděli pokusy. Ty potom vyústily v divadelní tvar (zahrnující tanec, hudbu a písně, mluvené slovo i výtvarné divadlo), který vycházel přímo z duše místa a byl uveden před diváky pouze jedenkrát. Mezi tyto divadelní události pohybujícími se na hraně mezi site specific a rituálním dramatem patřily například projekty: Pohotovost (Tábor 1997) - starý opuštěný pivovar, Spojení Závisení (Nová Paka 1998) - sjezdovka, povalený skokanský můstek, Chárón (Val u Dobrušky 1999)- s výtvarníkem K. Kinterou - v automobilu v lese, na poli

1-1-1 (Praha, Rudolfinum 2000, na doprovodná akce Hnízda her), Skryté knihy (2000, 2001), Jeřábí tanec (2001 - 2003), Manu (2002 - 2003) Ctirad a Šárka (2005)

2/ VĚRA ONDRAŠÍKOVÁ

Po absolvování výtvarného gymnázia studovala na Taneční katedře HAMU obor choreografie. Jako tanečnice se podílela na projektech Lenky Ottové, Normana Douglase, Clauda Brumachona, Nir de Volfa, Willi Dornera a hostovala v divadle Komedie (Klára S. - režie David Jařab). Její absolventské představení „Aigues Mortes" bylo uvedeno na festivalech Tanec Praha 2004, Biennale de la danse vLyonu, na festivalu Aerowaves v Londýně, Aerodance v Amsterdamu a Masdanza na Kanárských ostrovech (I. cena za skupinové dílo). V dubnu 2005 vytvořila choreografii UNIQUE, která byla uvedena v rámci festivalu Tanec Praha 2005 a získala 2. místo Ceny SAZKY. O dva roky později vytvořila nový projekt s názvem IN-FINITO. Jako rezidenční choreograf pracovala s The Professional Dance School v Mazatlánu (Mexico) a se souborem MU Terminal v Budapešti. Jako interpretka získala ocenění „the most outstanding dancer" na festivalu Masdanza na Kanárských ostrovech a zúčastnila se finále soutěže „Am beste deutsche solo" v Lipsku. Věra Ondrašíková se v současné době věnuje přípravě multimediálního projektu LOA.

3/ JIŘÍ ADÁMEK

vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla na Akademii múzických umění v Praze. Po řadě experimentálních projektů loutkových (adaptace hry Federica Garcíi Lorcy V zahradě jsou s láskou svou Don Perlimplin s Belisou či Vetřelec pro jednu herečku a loutku životní velikosti) a projektů site-specific (Latimerie v bývalé kanalizační čistírně v Praze-Bubenči), vyvinul Adámek originální typ hudebního divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a zvláštní přístup k jazyku (fragmentizaci či rytmizaci slov, hru s poloabstraktními shluky slabik a hlásek). U svých hudebně-divadelních projektů působí Adámek nejen jako režisér, ale i autor libreta popřípadě hudby. Má za sebou několik stáží ve Francii, je výrazně ovlivněný francouzským postmoderním théâtre musical. Od vytvoření první celovečerní inscenace „hudebně-divadelního" typu získal Adámek různá ocenění: za inscenaci Tiká tiká politika (2006) mezinárodní cenu Music Theatre Now, inscenace pro děti Z knihy džunglí (2007) byla oceněna ve třech kategoriích na Mateřince v Liberci a získala Cenu Alfreda Radoka za scénografii. Zatím poslední projekt Evropané (2008) byl nominován na Cenu Sazky a Divadelních novin. Tiká tiká politika a Klikněte na video (2008) vznikly i v rozhlasové verzi - k poslechu na www.rozhlas.cz/radiocustica/archiv.

Adámek byl rovněž jmenován festivalem Next Wave 2007 Osobností roku v oblasti alternativního divadla za hudebně-scénické kompozice a jejich teoretickou reflexi. Divadlu typu théâtre musical se teoreticky věnuje především ve své doktorské práci Divadlo jako hudba/ nad fenoménem Théâtre musical s důrazem na otázky herectví.

4/ PETR FERENC A MARTIN JEŽEK

Petr Ferenc - hudební redaktor (A2, His Voice) a hudebník, jehož uskupeni Birds Build Nests Underground (s Michalem Brunclíkem) se stalo držitelem ceny Anděl za rok 2007 v kategorii Alternativa.

Martin Ježek je filmový experimentátor, patří k našim nejvýznamnějším autorům formálního a konceptuálního filmu. Jeho tvorba téměř bez výjimky vychází z extrémně formálních pozic: partitur a konceptů, které vymezují podobu filmového díla před jeho realizací. Ta se v ostře vytyčených mantinelech odehrává zcela nekontrolovaně. Kromě autorských filmů realizoval touto formou několik adaptací (Richard Weiner, Věra Linhartová), dokumentární film-brut Druhá liga, spolupracuje se skupinou Birds Build Nests Underground na vizuální podobě jejich vystoupení.

5/ JAKUB KOPECKÝ

Jakub Kopecký je 8. generací loutkáře Matěje Kopeckého, do styku s loutkovým divadlem přicházel od dětství. Poslední tři roky posouvá pohled na loutkové divadlo prostřednictvím nových technologií (3D animace, interaktivní 3D digitální prostor, projekce, motion capture, midi senzory pro ovládání zvuku videa a světel aj.) Dlouhodobě se zajímá o problematiku umělé bytosti, život ve virtuálním světe.

Své projekty zpracovává v divadle nezvyklými technologickými kombinacemi a postupy. Záměrem je korespondence náročného technologického zaměření s obsahovou rovinou projektu.

6/ HANDA GOTE research and development

Konceptuální postdramatické divadlo, střídající ve svém instrumentáři zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výtvarné divadlo a technologie. Jejich tvorba je ovlivněna minimalismem, východní filozofií i hnutím DO IT YOURSELF. Mísí v sobě české kutilství, recyklaci objektů i technologií a inspiraci japonským haiku. Skupina vznikla v roce 2005.

Dosud realizovaná představení: trilogie Body & Technology: Noise (2005), Red Green Blue (2005), Silence (2006), volná trilogie Paměť: Computer Muzic (2005), Ekran (2006), Trains (2007), Emily (2008), Houby (2008)

Všichni zmiňovaní se zabývají vztahem umělce a technologií, každý ve svém oboru. Předpokládáme, že omezení jejich běžného instrumentáře bude i pro ně zajímavou výzvou. Pokud se vše podaří, vznikne pásmo zhruba šesti třicetiminutových miniatur, které by mohlo být uvedeno i později mimo PQ.

INSTALACE

Instalace - prostor, který chceme pro PQ 2011 vybudovat bude vycházet a navazovat na nejstarší architekturu zaznamenanou na našem území, na neolitický dlouhý dům, s přihlédnutím k současným, nebo nedávno zaniklým analogiím v architektuře tzv. přírodních národů - jedním je irokézský dlouhý dům ( long house ), dalšími třeba domy afrických Dogonů, amazonských indiánů kmene Barasanů a jiné.

Tedy domy v kterých " střechou je obloha, podpěrami hory, na nichž obloha spočívá, podlahou země a pod ní onen svět" ( Daniel Lewis Williams, David Pearce: Uvnitř neolitické mysli) domy, které jsou "zobrazením kosmologie a zároveň potvrzením smlouvy mezi společností a vědomím" (tamtéž). Tato anachronická struktura bude fungovat jako prostor pro prezentaci jednotlivých představení, zároveň by tento prostor měl být polemickým otazníkem k tématu pokroku.

Pro stavbu domu chceme využít materiály, které lze získat zadarmo. Na kostru domu větve z prořezávek z pražských parků a jako krytinu šindele vyrobené z kartónových krabic. Osvětlení interiéru domu by mělo zajistit několik LED světel s nízkou spotřebou, která bude plně zajištěna použitím solárních panelů nainstalovaných vně výstavní budovy. Solární panely i osvětlovací tělesa budou sponzorsky zapůjčena.

HARMONOGRAM ČINNOSTÍ

2009 - 2010

oslovení ostatních tvůrců, případně jiných nebo dalších tvůrců

formulace východisek

detailní vypracování projektu

plán realizace

práce v ateliéru, model upraveného dlouhého domu

oslovení sponzorů (solární panely a osvětlovací tělesa)

vypracování systému osvětlení

2011

sběr materiálu /větve z jarních prořezávek, obalové kartóny/

sběr a výroba došků

řešení uskladnění, co nejblíže místu konání PQ

příprava konstrukce v ateliéru situovaném v blízkosti

sestavení programu, propagační materiály, texty

stavba, instalace a realizace po dobu PQ

průběžně dokumentace projektu

TÝM HANDA GOTE:

Robert Smolík, Tomáš Procházka - koncepce a koordinace

David Freudl, Ondřej Mašek - příprava a stavba

Veronika Švábová - performance

Jan Dörner - technika

Roman Mikeš - dokumentace

Maria Cavina, Kristýna Kalivodová, Anna Ouřadová - produkce jedefrau.org

ROZPOČET

Hlavní překážkou zůstávají peníze, respektive jejich nedostatek v průběhu projektu. Jeden z hlavních limitů pro tvůrce proto bude dojem vlastního financování realizace, čímž se automaticky podaří maximálně snížit náklady, recyklovat, pracovat šetrně. Toto omezení se týká samozřejmě i naší práce, od samotného začátku, tedy např. tisk projektu na odpadový papír.

Rozhodli jsme se proto všechny náklady na tvorbu jednotlivých částí vyplatit jako honoráře, nikoliv na materiál a služby. V průběhu realizace nebudeme proplácet účtenky, faktury ani honoráře umělcům. Všechny honoráře, tedy i naše, budou vyplaceny tvůrcům až po skončení celého projektu.

Jediné náklady, které uhradíme v průběhu realizace budou náklady na 6 ks laptopů OLPC, případně náklady za služby v oblasti propagace /pokud se nám nepodaří je získat sponzorsky/. Proto i rozpočet na expozici má zcela odlišný charakter od rozpočtů, které jsme zvyklí předkládat.

honoráře jednotlivých skupin nebo umělců: 658.000

OLPC - 6 ks /12ks/ 24.000

náklady na propagaci 18.000

PŘÍLOHA č. 1: uspořádání neolitického dlouhého domu

PŘÍLOHA č. 2: přehled dosavadní činnosti Handa Gote research and development - viz záložka webu Handa gote-

PŘÍLOHA č. 3: links

 

HYPERLINK "http://gomistyle.wordpress.com/about/"http://gomistyle.wordpress.com/about/"

HYPERLINK "http://freegan.info/?page_id=259"http://freegan.info/?page_id=259"

HYPERLINK "http://www.earch.cz/clanek/4069-recenze-architekt-odpadu-je-svetlonosem-planety.aspx" "http://www.earch.cz/clanek/4069-recenze-architekt-odpadu-je-svetlonosem-planety.aspx"

HYPERLINK "http://www.earch.cz/clanek/4085-dum-z-konopi-stavi-muz-z-litomericka.aspx" "http://www.earch.cz/clanek/4085-dum-z-konopi-stavi-muz-z-litomericka.aspx/"

HYPERLINK "http://ecoble.com/2008/03/12/10-unusually-creative-ways-to-recycle-ordinary-objects/"

"http://ecoble.com/2008/03/12/10-unusually-creative-ways-to-recycle-ordinary-objects/

LONGHOUSE LINKS:

HYPERLINK "http://www.rowanpix.com/american history/NA East/pages/index.htm "http://www.rowanpix.com/american%20history/NA%20East/pages/index.htm"

HYPERLINK "http://www.iasi.to/article_5.htm"http://www.iasi.to/article_5.htm

HYPERLINK "http://www.nysm.nysed.gov/IroquoisVillage/constructionone.html"http://www.nysm.nysed.gov/IroquoisVillage/constructionone.html

GOMI performance project předkládá skupina Handa Gote research and development, zastoupena občanským sdružením JEDEFRAU.ORG. Projekt vypracoval Tomáš Procházka, ve spolupráci s Robertem Smolíkem a Mariou Cavinou.