Noise

Postkatastrofická pohlednice z výletu do neznámé země.
První část trilogie BODY AND TECHNOLOGY zabýcající se interaktivitou tanečníka a techniky v různých podobách, (zvuku, videa, osvětlení, hudby). Noise propojuje zvukovou a světelnou instalaci a tanec.

Autoři a umělecký tým, info:

Připravili:

Hybler, Procházka, Švábová

Délka:

30 min

stage lo-fi, jazykově bezbariérové

Zvuk a světlo vytvářejí živé proměnlivé prostředí, jakousi " artificialní přírodu", jejímž podmínkám se musí tanečnice přizpůsobit. Pohyb vyvolává zvukové a světelné změny, a tak vzniká hra tří na sobě závislých prvk : tance, zvuků a světel. Tanečnice si tak sama vytváří podmínky existence v prostředí spleti drátů a mrkajících diod, surových neopracovaných zvuků a světel, které mohou být samostatnou scénografií a odkazují na estetiku kultury Do It Yourself.

Ohlasy v tisku:

„Zcela sebejistá emancipovaná dáma (stále se mi vybavuje Eliška Junková) na sebe strhává veškerou pozornost. Evokuje, snad i kostýmem naschvál, právě pozdní období -ismů, symbolizující uměleckou otevřenost  společnosti, ve které se práce Handa Gote pohybuje. Jakési pokračování té doby, která hledá nové vyjadřovací možnosti zachovávající staré zákony.  To vše podpořeno tancem, který je zcela současný, minimalisticky úsporný, ovšem se zcela jasným významem. To, že je pohyb napojen na zvukové snímače a optické senzory, se stává jakousi třešničkou, která prostůrek, jenž je tanečnici vyhrazen, zvětšuje tak, že obsáhne celé divadlo."

Zuzana Smugalová - Handa Gote z tanečního pohledu (Taneční aktuality  02/2007)