Jednotní v rozmanitosti (Adámek, Procházka)

Připraveno pro festival Ohromné maličkosti (divadlo Na Zábradlí, festival Bez Hranic 2008).