O Boca Loca Lab

Divadelní skupina, kterou v roce 2007 založil režisér a autor Jiří Adámek. Smyslem je realizace scénických forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy. K výrazným rysům vytvořených projektů patří hudebně komponovaná struktura, minimalistické herectví, zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizace slov, rytmizace textu, hra s poloabstraktními shluky slabik a hlásek) a využívání mikrofonů.

Takto vznikly projekty Tiká tiká politika (2006), Evropané (2008), Teritorium (2010) a Požár (2011). Dále scénická skica o popravě Saddama Husajnana Klikněte na video, původně vytvořená pro Český rozhlas. Pro rozhlas vznikla i verze Tiká tiká politika (vysíláno též v Německu, Rakousku a Francii). Série IMPRO koncertů (herci s mikrofony) je založená na hudebních a vokálních schopnostech herců.

Divadelní skupinu Boca Loca LAB tvoří základní tvůrčí tým (kromě Adámka dramaturgyně Martina Musilová a choreografka Zuzana Sýkorová) a pětice herců (Anna Kroupová, Pavol Smolárik, Vendula Štíchová, Daniel Šváb a Petr Vančura). Všech pět absolvovalo Katedru alternativního a loutkového divadla (DAMU, Praha). Pod Adámkovým vedením rozvíjejí nepsychologické, stylizované herectví založené především na specifické technice vokálního projevu. Kromě tvorby projektů procházejí různými workshopy, především pohybovým hudebním výcvikem.

Inscenace Tiká tiká politika záskala Cenu za originální divadelní tvar (festival Kontakt v Toruni, 2009) a Cenu mezinárodní soutěže Music theatre now (hudbení sekce německé ITI, Berlín, 2008). Projekt Evropané získal nominace na Cenu Sazky a Divadelních novin (2008). Jiří Adámek získal mimo jiné Poctu Osobnost roku za realizaci několika hudebně-scénických kompozic a experimentálních projektů vokální performance i za teoretickou reflexi nových forem znělosti, festival Next Wave, 2007.

Boca Loca znamená španělsky „bláznivá, šílená, zbrklá ústa".

„Proud zvuků a slov, vycházející z úst herců, patří mezi poznávací znamení této divadelní skupiny. V projektu Tiká tiká politika ústa kuckají a škytají při proslovech politických leaderů. V Evropanech ústy procházejí apokalyptické výkřiky. V Teritoriu ústa chrlí seznam věcí, kterými se obklopujeme, abychom si vytvořili okolo sebe naše vlastní území. Někdy ústa bezradně mlčí. Jindy kňučí, řvou, sténají, naříkají. Boca Loca Lab je laboratoř divadla otvírajících se úst, divadla-koncertu, divadla-performance, multimediálního divadla, divadla slov a zvuků, geometrického divadla, divadla vzývání a zaříkávání."

J.A.

Jiří Adámek (1977)

vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla na Akademii múzických umění v Praze. Po řadě experimentálních projektů loutkových (adaptace hry Federica Garcíi Lorcy V zahradě jsou s láskou svou Don Perlimplin s Belisou či Vetřelec pro jednu herečku a loutku životní velikosti) a projektů site-specific (Latimerie v bývalé kanalizační čistírně v Praze-Bubenči), vyvinul Adámek originální typ hudebního divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizaci či rytmizaci slov, hru s poloabstraktními shluky slabik a hlásek). Svůj specifický přístup k divadlu rozvíjí s divadelní skupinou Bocla loca LAB, kterou založil v roce 2007.
U svých hudebně-divadelních projektů působí Adámek nejen jako režisér, ale i autor libreta popřípadě hudby. Má za sebou několik stáží ve Francii, je výrazně ovlivněný francouzským postmoderním théâtre musical. Od vytvoření první celovečerní inscenace „hudebně-divadelního" typu získal Adámek různá ocenění: za inscenaci Tiká tiká politika (2006) ocenění Music Theatre Now! v Německu a Cenu za originální divadelní tvar na festivalu Kontakt v Toruni. Inscenace pro děti Z knihy džunglí (2007) získala Cenu Alfreda Radoka za scénografii, dále byla oceněna ve třech kategoriích na Mateřince v Liberci a získala hlavní cenu na festivalu Banialuka v Bialsko-Białej. Projekt Evropané (2008) byl nominován na Cenu Sazky a Divadelních novin. Tiká tiká politika a Klikněte na video (2008) vznikly i v rozhlasové verzi - k poslechu na www.rozhlas.cz/radiocustica/archiv.


Adámek byl rovněž jmenován festivalem Next Wave 2007 Osobností roku v oblasti alternativního divadla za hudebně-scénické kompozice a jejich teoretickou reflexi. Divadlu typu théâtre musical se teoreticky věnuje především ve své doktorské práci Théâtre musical/ Divadlo poutané hudbou (vydalo NAMU, 2011). Je pedagogem DAMU. Píše analytické články o současném divadle (časopis Svět a divadlo).